gzyueqian
13352868059

 您的位置:首页   >资源实力 > 技术活动

2012粤嵌杯设计大赛

  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 粤嵌杯设计大赛
  • 图组简介
  2012年“粤嵌杯”广东省大学生竞赛嵌入式物联网设计大赛,于2012年3月开始报名,到10月20号决赛,历经报名-初赛-复赛-网上投票-决赛等环节,本次大赛在广东省计算机学会、广东省计算机学会单片机分会的鼎力支持下,广州粤嵌通信科技股份有限公司携手广东工业大学共同举办,旨在辅助高等院校进行嵌入式、物联网系统学科课程体系和课程内容的改革,提高大学生的创新意识、动手能力和团队精神,搭建高校人才与嵌入式领域的对接平台,为企业选拔优秀技术人才提供参考依据。